Конфіденційність

На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» повідомляємо, що персональні дані про Вас стають складовою частиною бази персональних даних ТОВ «ВіДі Дисконт Сервіс» (надалі іменується — «Компанія»).

Обсяг персональних даних, які отримуються від Вас.
Компанія збирає Ваші персональні дані на офіційному веб-сайті- http://vidi-discount.com при заповненні анкет, замовлень про надання послуг тощо.
Ця інформація може включати такі дані:
 • Прізвище, ім’я, по-батькові
 • Стать, вік
 • Контактна інформація: адреса, телефон, адреса електронної пошти
 • Дата заповнення анкети, форми, карти тощо
 • Відомості про Ваш автомобіль (марка, модель, VIN номер, рік випуску тощо)
 • Інформація про сервісний центр, в якому Ви обслуговуєте автомобіль
 • Інша інформація, яка отримується під час Вашого користування нашим веб-сайтом.

Мета отримання та використання персональних даних.
Ваші персональні дані можуть використовуватися для здійснення повідомлень комерційного характеру, надання інформації про товари та послуги, що можуть Вас зацікавити, проведення маркетингових та інших досліджень; і в такому разі Ви не вважатиме це проявами примусу, докучання або неналежного впливу, посяганням на Вашу свободу вибору тощо.

Повідомляємо, що Закон України «Про захист персональних даних» наділяє Вас правами, що дозволяють Вам:
 • знати про місцезнаходження вищевказаної бази персональних даних Компанії, яка містить персональні дані про Вас, її призначення та найменування, місцезнаходження Компанії, яка є володільцем цієї бази, та місцезнаходження розпорядника цієї бази, або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим Вами особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані, що містяться у базі персональних даних;
 • мати право на доступ до Ваших персональних даних, що містяться у вказаній базі персональних даних;
 • отримувати не пізніш як за 30 (тридцять) календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються Ваші персональні дані у базі персональних даних, а також отримувати зміст Ваших персональних даних, які зберігаються;
 • пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • захищати свої персональні дані від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію;
 • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого, або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • мати право на захист себе від автоматизованого рішення, яке має для Вас правові наслідки;

Захист персональних даних
Компанія забезпечує захист персональних даних з дотриманням чинного законодавства України. Будь-яка інформація, яку Ви надаєте нам буде зберігатися на захищеному комп’ютерному сервері в Україні. Програмне забезпечення серверу зашифровує усю інформацію, що Ви надаєте нам.

Компанія зберігає дані оновленими та не довше ніж це є дійсно необхідним. Компанія зберігає дані з відповідним рівнем захисту з метою запобігання несанкціонованого доступу до них інших людей.